evlilik_cover

Yardım Tutarları

EVLENME YARDIMI

Karşılıksız yapılan bir yardımdır.

Eşlerin her ikisinin de vakıf üyesi olması halinde, yardım her iki üyeye de ayrı ayrı yapılır.

Evlenme yardımı almak için üyelerimizin evlilik cüzdanlarıyla Vakıf merkezine gelerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yardım Tutarı

1.412,67 TL

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasına ait Evlenme Yardımları için bu tutara ek olarak fark ödenebilecektir.

*Yardım için, Olağan Genel Kurul’larda kabul edilen değişikliklerin öncesinde geçerli olan miktar ödenmektedir. Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi sonrasında, aradaki fark üyelerimize ödenecektir.

DOĞUM YARDIMI

Karşılıksız yapılan bir yardımdır.

Eşlerin her ikisinin de vakıf üyesi olması halinde, yardım her iki üyeye de ayrı ayrı yapılır.

Doğum yardımı almak için üyelerimizin doğum belgesi ile Vakıf merkezine gelerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yardım Tutarı

2.119,01 TL

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasına ait Evlenme Yardımları için bu tutara ek olarak fark ödenebilecektir.

*Yardım için, Olağan Genel Kurul’larda kabul edilen değişikliklerin öncesinde geçerli olan miktar ödenmektedir. Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi sonrasında, aradaki fark üyelerimize ödenecektir.

MALULİYET YARDIMI

Üyelerimizin, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik
Kurumu’na göre malul sayılması durumunda yapılır. Maluliyet Yardımı üyenin mevcut hak edişine ilave olarak ödenir. Ayrıca, üyelerimizin çocuklarına 26 yaşına gelinceye kadar her eğitim ve öğretim döneminde Bakım ve Tahsil Yardımı yapılır.

Yardım Tutarı

48.737,12 TL

01.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında ödenen Maluliyet Yardımı’na ait fark 57.213 TL’dir.

*Yardım için, Olağan Genel Kurul’larda kabul edilen değişikliklerin öncesinde geçerli olan miktar ödenmektedir. Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi sonrasında, aradaki fark üyelerimize ödenecektir.

ÖLÜM YARDIMI

Ölüm Yardımı, üyenin vefatı halinde kanuni mirasçısına mevcut hak edişine ilave olarak ödenir. Bununla birlikte, üyelerimizin çocuklarına 26 yaşına gelinceye kadar her eğitim ve öğretim döneminde Bakım ve Tahsil Yardımı yapılır.

Yardım Tutarı

55.094,13 TL

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında ödenen Ölüm Yardımı’na ait fark 59.685 TL’dir.

*Yardım için, Olağan Genel Kurul’larda kabul edilen değişikliklerin öncesinde geçerli olan miktar ödenmektedir. Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi sonrasında, aradaki fark üyelerimize ödenecektir.

BAKIM ve TAHSİL YARDIMI

Vefat eden veya malulen emekli olan üyelerimizin çocuklarına 26 yaşına girinceye kadar, engelli çocuk 30 yaşına girinceye kadar yardım yapılmaktadır.
Her öğretim yılı için bir defaya mahsus olarak verilmektedir.

Yardım Tutarı

6.000 TL – 13.000 TL

Bakım Yardımı  6.000 TL
İlköğretim Yardımı 6.600 TL
Ortaöğretim Yardımı. 8.300 TL
Yüksek Öğretim Yardımı 11.000 TL
Engelli Çocuk Yardımı 13.000 TL

ENGELLİ ÇOCUK YARDIMI

Vakıf üyesi olduktan sonra çocuğu engelli olanlar için raporla, her yıl belgelenmesi koşuluyla 5 yıl boyunca çocuk başına, engelli çocuk yardımı yapılır.*

Yardım Tutarı

7.063,35 TL

* 22. ve sonrasındaki Genel Kurul kararlarının tescil edilmesinin zorunlu olması nedeni ile talepler alınmakta olup, ödemeler tescil sonrası yapılacaktır.

SAĞLIK YARDIMI

Sağlık Yardımı Sosyal Güvenlik Kurumlarının yetersiz kaldığı kanser gibi hastalıklar ve geçirilen ağır kazalarda yapılan yardım olmasının yanında; bu durumlar ve doğumharicinde 41 gün ve üzerinde kesintisiz Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili bir sağlık kuruluşundan iş görmezlik raporu alınması durumunda yapılan karşılıksız yardımdır.
Sağlık Yardımı; kanser vb. ağır hastalıklar halinde geçerli olan yardım miktarı 10.900 TL olup üyenin dilekçe ile başvurması halinde yapılır.
41 gün ve üzeri kesintisiz raporlarda yapılacak yardım, 22. Genel Kurul kararı olması sebebi ve genel kurul kararlarının tescil edilmesinin ardından üyeye ödenmek üzere hazırlanır. Yardım miktarı 41 gün ve üzeri alınan raporlara göre değişmektedir.

Yardım Tutarı

10.900,00 TL

* 22. ve sonrasındaki Genel Kurul kararlarının tescil edilmesinin zorunlu olması nedeni ile talepler alınmakta olup, ödemeler tescil sonrası yapılacaktır.

AFET YARDIMI

Vakıf üyesinin yaşamında fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, üyenin normal yaşamını ve yaşamsal faaliyetlerini durdurarak kesintiye uğratan bir afete maruz kalması durumunda, afet yardımı yapılan yardımdır.*

Yardım Tutarı

17.658,38 TL

* 22. ve sonrasındaki Genel Kurul kararlarının tescil edilmesinin zorunlu olması nedeni ile talepler alınmakta olup, ödemeler tescil sonrası yapılacaktır.

Start typing and press Enter to search