sigorta_cover

Kıymetli Vakıf Dostumuz;
Uzunca bir süreden beri devam eden ve ne zaman sonlanacağına dair fikir yürütemediğimiz “pandemi” koşulları küresel ölçekte hayatı derinden etkilemektedir. Malumdur ki; ülkemiz, özellikle sektörümüz ciddi sıkıntılarla mücadele etmekte, çalışanlarımız yaşam standartlarını bu gerçeğe adapte etmeye çalışmaktadır.
Dolayısıyla; hepimiz için var olan zorlayıcı sebepler, zarurî ihtiyaçlarımız kaynaklı maddi gereksinimler bizleri çözüm bulma arayışına itiyor. Birikimlerimizi bu uğurda kullanıyor, hatta yeni planlamalar yaparak ekonomik durumumuzu gözden geçiriyoruz.
Dilerim ki; temel olarak, çalışma hayatımız süresince paydaşı olmak suretiyle maksimum fayda elde edebileceğimiz, iyi günde olduğu kadar zor günümüzde de zaman ilerledikçe daha fazlasını sunmaya gayret eden Vakfımız, tercih yapmak gerekirse, elde tutulanlardan, vazgeçilmeyeceklerden olsun…
Operasyonel faaliyetlerin kayda değer biçimde azaldığı, aylarca devam eden kısa çalışma sürecinin ardından yavaş yavaş normalleşmeye başladığımızı hissederken, ilk andan itibaren hizmet ve işleyişini devam ettiren Türk Havak; başlangıçta Nisan ile Eylül ayları arasında 6 ay süreyle durdurduğu üyelik kesintilerini üyelerimizin geleceğe dönük projeksiyonlarını, karar alma süreçlerini daha sağlıklı, rasyonel ve huzurla planlayabilmeleri adına üyelik aidatları, cansuyu geri ödemeleri ve teberrusuz sağlık desteği kesintilerini 2021 Mayıs ayına kadar ertelemiş, diğer taraftan üye aidat geliri olmayan bu 14 aylık süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmemiştir.
Üyelerimizin desteği ve teveccühüyle bugünlere gelen Vakfımız, şimdi ise şartlarını zorlamak pahasına, bu ay sonlandırılması planlanan kesintisiz dönemi 2021 yılı Temmuz ayına kadar ötelemiştir.
Değerli Üyemiz;
Sırası gelmişken çokça eleştiriye maruz kaldığımız, hatta suçlama boyutlarına vardırılan ve yorumlanan bazı konulara da bir kez daha açıklık getirmek yerinde olacaktır.
Öncesinde, yardımlaşma, dayanışma esasına göre Medeni Kanun hükümlerince kurulan Vakıf kurumlarına Türk Havak özelinden bakalım.
THY A.O.’nun 1967 senesinde kurdurduğu, kurumda çalışmaya başlayan tüm personelini otomatik olarak üye kaydettirdiği Vakfımız, üyeleri adına ilave bir birikim yaratırken, ölüm, maluliyet, doğum, evlilik, amansız hastalık, bakım ve tahsil yardımları, doğal afet, sel vb. başlıklarda bir nevi artı sosyal güvence imkânı oluşturmuş, üyesini koruma kapsamını genişletmiştir.
Buradan hareketle; sıklıkla bahsettiğimiz gibi Türk Havak bilmeyenlerin hayal bile edemeyeceği ölçekte, tanımlanmış gayelerini gerçekleştirmektedir.
Vakfımızı sadece aidat ödenen, ihtiyaç duyulduğunda ise birikimin günün en fantezi getiriler sunan yatırım enstrümanları ile kıyaslanarak geri alınacağı bir yer olarak görmek isteyenlere söylemek gerekir ki;
Türk Havak; Banka, Portföy Yönetim Şirketi, Fon vb.. değildir. Kaldı ki onların da uzun vadeli getirileri tartışmalıdır.
Vakfımız; “sabırla yol yürünmesi icap eden, bunun sonunda maddi olarak da tatmin edici bir emeklilik ikramiyesini tüm koruyan unsurlarına ilaveten üyesine kazandıran teşekküldür” şeklinde tanımlanabilir.
Sevgili Dostlar;
2004 senesinde yürürlüğe giren 5072 sayılı Vakıflar kanunu sonrası, kaynakta kesinti kaldırılmış, Vakıf üyelikleri zorunlu olmaktan çıkarılarak gönüllülük esaslı hale getirilmiş, ardından Türk Havak, tüzüğünü kanuni şartlara uygun şekle kavuşturma mecburiyetiyle Olağanüstü Genel Kurulunda birtakım değişikliklere gitmiştir.
İşte o günlerden miras kalan birtakım davalar ve hukuki meseleler bir türlü karar aşamasına gelememiş, Yüce Türk Adaleti tarafından atanan bilirkişi heyetleri lehimize raporlar ortaya koymuş olmasına rağmen, (özellikle detaylı son inceleme, davamızdaki haklılığımızı tasdik niteliğindedir.) yargı süreci maalesef sonlanmamıştır.
İşte bu durum haklı olarak üye nezdinde memnuniyetsizliklere sebep olmaktadır.
Niçin…?
Verilen hüküm gereği; Genel Kurul Kararlarımız, (dava tarihinden bugüne yapılanların tümü için) tescil işlemine tâbi tutulamamaktadır. Bu doğrultuda, kurumun büyümesinin doğal bir sonucu olarak Genel Kurullarımızda arttırdığımız ayrılma ikramiyeleri, sağlık yardımları, ölüm, maluliyet, doğum ve evlenme destekleri vb.. üye lehine artışlar tescil edilmiş tüzükteki miktarlar üzerinden ödenebilmekte, geri kalan bakiye üye için alacak olarak kaydedilmektedir.
İlaveten, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda kurgulanan yeni destekler, uygulamalar tescilli tüzükte yer almadığından kısmen de olsa ödenememektedir. Bu ek menfaatler de kişi adına kayıt altına alınmakta, hukuki süreçler lehimize sonuçlandığında diğerleriyle birlikte hak kaybına mahal vermeyecek şekilde ödenecektir.
“Bilhassa bilmemiz gereken önemli bir detay”
Vakfımızla ilgili tüm temel kararlar, binlerce üyeyi temsilen Genel Kurullara katılan yüzlerce delegenin (üyeler tarafından seçilerek yetkilendirilir) iradesi ve oluru ile alınır. Seçilen Yönetim Kuruluna uygulama yetkisi, Denetim Kuruluna ise denetleme vazifesi verilir.
Sonuç olarak; Vakıf yöneticilerinin karar alma, inisiyatif kullanma yetkilerinin sınırları bellidir.
Yasalar başta olmak üzere tüzüğe aykırı hareket etmeleri düşünülemez…
Kıymetli Vakıf Dostumuz; yukarıda değinmeye çalıştığım hatırlatmaların ardından, Vakfımıza ulvî amaçlarla vücut bulduran, bugünlere ulaşmasına vesile olan herkesi minnet ve şükranla anıyor, Türk Havak’ın tüm olanakları ve yapabilecekleriyle daima üyelerinin destekçisi olmayı sürdüreceğini belirtmek istiyorum.
Sözlerimi tamamlamadan evvel, karamsar günlerin son bulup, yüzünüzde güller açtıran mutlu bir geleceğe cümle ailenizle, sağlıkla, huzurla erişmenizi temenni ediyorum.

Saygı ve Sevgiler sunarım.

Kovid-19 Salgını Sürecinde Kesinti Uygulaması 

Değerli Üyemiz,

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebiyle 2020 Nisan – 2021 Mayıs ayları arasında olmak üzere 14 ay boyunca üyelik ödemeleri askıya alınmıştı.
Haziran ve Temmuz aylarında da aidat, cansuyu ve borç para ödemelerine ait kesintiler yapılmayacaktır.
Haziran ayı itibarı ile kesintilerinin başlatılmasını isteyen üyelerimiz aşağıda verilen Kesintilerim Devam Etsin linki üzerinden talepte bulunabilirler.

Geçmiş aylarda ödemelerinin devam etmesi yönünde bildirimde bulunan üyelerimizin kesintileri yapılmaya devam edecektir.
Üye işlemleri ile ilgili süreçler dijital olarak yürütülmekte olup, taleplerinizi hafta içi 09:00-14:30 saatleri arasında Üye İlişkileri Personelimize iletebilirsiniz.

Her türlü sorunuz için aşağıdaki iletişim kanallarımızdan bize ulaşabileceğinizi belirtir, sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla.

E-posta: iletisim@turkhavak.com
WhatsApp: 0536 065 0 111
Canlı Destek: turkhavak.com.tr

Kesintilerin Yapılması İçin Talep Formu

    Temmuz ayında kesintimin devam etmesini istiyorum.

    Start typing and press Enter to search