01

Vakıf Nedir?

Vakıf belirli bir mal ya da para varlığının, bir amacı gerçekleştirmek için, koşullu olarak oluşturulmuş bir tüzel kişiliğe devridir. Vakıf kavramı insanlığın var olmasıyla ortaya çıkmış, toplumumuzda da İslamiyet ile birlikte yaygınlaşan iyilik, şefkat ve dayanışma duygularının da etkisiyle asırlar boyu ayakta kalacak bir hukuki müessese haline gelmiştir.

İhtiyacı olan bir insana yardım yapılırken, yardım alan kişinin rencide edilmemesi gerektiği her zaman vurgulanır. Bu anlamıyla vakıflar, yardımların bizzat yardım edenin elinden değil, bir tüzel kişilik aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı, insan onuruna ve dini inançlara uygun sosyal bir kurumdur. Vakıflar toplumda kendine has bir manevi ağırlık taşıdığı ve istismar endişesinden uzak olduğu için herkes tarafından güvenle bakılan bir müessese olmuştur.

Son yıllarda ise katılımcılarına ekonomik bir fayda sağlamayı da içeren yeni bir vakıf türü ortaya çıkmıştır. Bu tür vakıflarda sadece vakıf yapısının temeli olan sosyal yardımlaşmayı bireysel faydalanmalara dönüştürmek değil, aynı zamanda birlikte hareket ederek oluşan sosyal gücün faydalarını maddi olarak bireylere dağıtmak esastır.

 

Türk Havak Yardımlar

Evlenme Yardımı
evlilik_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Eşlerin her ikisinin de vakıf üyesi olması halinde, yardım her iki üyeye de ayrı ayrı yapılır. Evlenme yardımı yapılabilmesi için üyenin evlendikten sonra… >> Devamı <<
Maluliyet Yardımı
maluliyet_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Üyelerimizin, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre malul sayılması durumunda yapılır. Maluliyet Yardımı üyenin mevcut hak edişine ilave… >> Devamı <<
Bakım ve Tahsil Yardımı
bakim_tahsil_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Vefat eden veya malulen emekli olan üyelerin çocuklarının bakım ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla 26 yaşına girinceye kadar, çocuğun engelli… >> Devamı <<
Sağlık Yardımı
saglik_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumlarının yetersiz kaldığı kanser gibi hastalıklarda, geçirilen ağır kazalarda sağlık yardımı yapılır. Sağlık Yardımı tutarı… >> Devamı <<
Doğum Yardımı
dogum_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Eşlerin her ikisinin de vakıf üyesi olması halinde, her iki üyeye de doğan çocuk başına ayrı ayrı doğum yardımı yapılır. Doğum yardımı yapılabilmesi için… >> Devamı <<
Ölüm Yardımı
olum_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Üyenin üyeliği devam ettiği süre içinde her hangi bir sebeple vefat etmesi durumunda, ölüm yardımı, üyenin mevcut hak edişine ilave olarak kanuni… >> Devamı <<
Engelli Çocuk Yardımı
engelli_cocuk_image
Karşılıksız yapılan yardımdır. Üyenin vakıf üyesi olduğu tarihten sonra çocuğunun engelli olması durumunda engelli çocuğu başına yardım yapılmaktadır. Engelli Çocuk Yardımı… >> Devamı <<
Afet Yardımı
afet_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Vakıf üyesinin yaşamında fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, üyenin normal yaşamını ve yaşamsal faaliyetlerini durdurarak… >> Devamı <<

Start typing and press Enter to search