havak_bugunun_cover

Ayrılma İkramiyeleri

“Vakıf Birikimdir” Çok kazandırır.

Vakıf üyeliğinden ayrılmak isteyen üyelerimize biriken aidat tutarları, ayrılma ikramiyesi olarak toplu olarak ödenir. Ayrılma durumunda üyenin, üyelik yılına bakılmaksızın toplam birikiminden son güncel bir aidat kesilir.

Ayrılma ikramiyesi iki şekildedir:

8 yıl Altında Üyeliği Devam Eden Üyeler İçin Ayrılma İkramiyesi

8 yıla kadar Vakıf üyeliğini devam ettiren üyeye, biriken tutar üzerinden son güncel bir aidat kesilip geri kalanı nemalanmış olarak verilir.

8 yıl Üstünde Üyeliği Devam Eden Üyeler İçin Ayrılma İkramiyesi

8 yıl ve üzeri üyeliğini devam ettiren üye için hesaplama sistemi üyenin lehine genel kurullarda belirlenen ve yıllara göre artış gösteren, hak ediş hesaplanmasına göre, nemalanmış olarak ödenir.

Üyenin bilfiil 8 yılı doldurması gerekmektedir. Ücretsiz izin durumu söz konusu ise bu süre toplam kıdem içinde ödenmemiş olduğu için sayılmaz.

Üyenin üyelik kıdemi 8 yıl, 10 yıl, 16 yıl, 21 yıl, 26 yıl ve 31 yıl için değerlendirdiğinde kıdemle birlikte hesaplama sistemindeki gün sayıları da artış gösterecektir.

Türk Havak Yardımlar

Evlenme Yardımı
evlilik_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Eşlerin her ikisinin de vakıf üyesi olması halinde, yardım her iki üyeye de ayrı ayrı yapılır. Evlenme yardımı yapılabilmesi için üyenin evlendikten sonra… >> Devamı <<
Maluliyet Yardımı
maluliyet_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Üyelerimizin, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre malul sayılması durumunda yapılır. Maluliyet Yardımı üyenin mevcut hak edişine ilave… >> Devamı <<
Bakım ve Tahsil Yardımı
bakim_tahsil_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Vefat eden veya malulen emekli olan üyelerin çocuklarının bakım ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla 26 yaşına girinceye kadar, çocuğun engelli… >> Devamı <<
Sağlık Yardımı
saglik_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumlarının yetersiz kaldığı kanser gibi hastalıklarda, geçirilen ağır kazalarda sağlık yardımı yapılır. Sağlık Yardımı tutarı… >> Devamı <<
Doğum Yardımı
dogum_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Eşlerin her ikisinin de vakıf üyesi olması halinde, her iki üyeye de doğan çocuk başına ayrı ayrı doğum yardımı yapılır. Doğum yardımı yapılabilmesi için… >> Devamı <<
Ölüm Yardımı
olum_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Üyenin üyeliği devam ettiği süre içinde her hangi bir sebeple vefat etmesi durumunda, ölüm yardımı, üyenin mevcut hak edişine ilave olarak kanuni… >> Devamı <<
Engelli Çocuk Yardımı
engelli_cocuk_image
Karşılıksız yapılan yardımdır. Üyenin vakıf üyesi olduğu tarihten sonra çocuğunun engelli olması durumunda engelli çocuğu başına yardım yapılmaktadır. Engelli Çocuk Yardımı… >> Devamı <<
Afet Yardımı
afet_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Vakıf üyesinin yaşamında fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, üyenin normal yaşamını ve yaşamsal faaliyetlerini durdurarak… >> Devamı <<

Start typing and press Enter to search