Başkan’ın Mesajı – Çok Şey Değişti – 2013

Çok Şey Değişti – 2013

Varolma mücadelemizde milad olarak kabul edebileceğimiz 2004 yılından bugüne, öyle çok şey değişti ki… Halihazırda üye olan birçok arkadaşımızın tanık olmadığı, aynı yılın Ocak ayında değişen Vakıflar Kanunu yeni düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kıldı. Çok sıkıntılı geçen yargı süreci günümüze kadar geldi. Hukukçuların dahi ümitsiz gördüğü davamızın mucizevi dönüşüm ve değişimine yoldaşlık ettik. “Devam mı? yoksa tamam mı?” sorularının yanıtlarıyla şekillenen üye profilimiz gönüllü dayanışmanın sevgisiyle yoğrulan yüreklerle güçlendi.

Sanki yeni doğmuş bir bebekti VAKIF. Önce ismini sonra kendini buldu. O günlerde uzaklaşanlar da vardı, gönülsüz ayrılanlar da.

Öyle çok şey değişti ki; sonra gidenler gelmeye her yeni gelen sevmeye başladı. TÜRK HAVAK marka oldu.

Vakıfçılığı yürüten taraf, ana gayelerini süreç içerisinde devamlı olarak revize edip maddi karşılıkları arttırırken, toplumsal beklentileri gözeterek insani faydaları çeşitlendirmeyi ihmal etmedi. Gönüllü üyeliğin temel alındığı yeni vakıfçılık anlayışı, kuruma bağlılığın özünde fayda edinme gereksinimini doğurduğundan, sempati oluşturacak, çekicilik yaratacak, mutlulukları arttıracak yollar bulundu. Çok şey değişti. Türk Havak, iktisadi işletmesi ve şirketleriyle rekabetin içine girdi. Veren eline, çalışan eliyle can oldu.

Bugün mevcut üye sayısıyla, benzer nitelikteki vakıflardan kat kat fazla güç üretebilen Türk Havak, geleceğe umutla bakmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Çaresizseniz; ÇareSİZsiniz diye özümsediğimiz, sloganlaştırdığımız ifadeyi, gerçek mucizenin insanın ta kendisi olduğunu gözardı etmeden eyleme dönüştürmeli ve Vakfımıza sahip çıkmalıyız.

Kuşkusuzdur ki müstesna kurumumuz bugün geldiği nokta itibarıyla birçok arkadaşımızın yöneticisi olmaktan kıvanç duyacağı değerdedir. Diğer taraftan destekçisi olan kitlenin teveccühü, kimilerine de Vakfımızı, başka emellerine basamak olarak kullanacakları yer olarak göstermektedir. İyiyle kötüyü ayırdedecek sağduyu muhakkak sorunun üstesinden gelecektir. Vakıf gönüldaşları her zamanki gibi Türk Havak’ın selametini layıkıyle düşünecek ve basiretle, hakkaniyetle karar verecektir.

Son söz olarak; 23.Olağan Genel Kurulumuza gittiğimiz şu günlerde öncelikle çerçevedeki resme iyi bakmanızı isterim. Orada geçmiş ile bugünü, gece ile gündüz kadar ayrışmış göreceksiniz. Temennim ise; Yarınlara göndereceğiniz mesajın daha güzel günleri anlatması olacaktır.

Türk Havak Yardımlar

Evlenme Yardımı
evlilik_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Eşlerin her ikisinin de vakıf üyesi olması halinde, yardım her iki üyeye de ayrı ayrı yapılır. Evlenme yardımı yapılabilmesi için üyenin evlendikten sonra… >> Devamı <<
Maluliyet Yardımı
maluliyet_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Üyelerimizin, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre malul sayılması durumunda yapılır. Maluliyet Yardımı üyenin mevcut hak edişine ilave… >> Devamı <<
Bakım ve Tahsil Yardımı
bakim_tahsil_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Vefat eden veya malulen emekli olan üyelerin çocuklarının bakım ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla 26 yaşına girinceye kadar, çocuğun engelli… >> Devamı <<
Sağlık Yardımı
saglik_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumlarının yetersiz kaldığı kanser gibi hastalıklarda, geçirilen ağır kazalarda sağlık yardımı yapılır. Sağlık Yardımı tutarı… >> Devamı <<
Doğum Yardımı
dogum_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Eşlerin her ikisinin de vakıf üyesi olması halinde, her iki üyeye de doğan çocuk başına ayrı ayrı doğum yardımı yapılır. Doğum yardımı yapılabilmesi için… >> Devamı <<
Ölüm Yardımı
olum_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Üyenin üyeliği devam ettiği süre içinde her hangi bir sebeple vefat etmesi durumunda, ölüm yardımı, üyenin mevcut hak edişine ilave olarak kanuni… >> Devamı <<
Engelli Çocuk Yardımı
engelli_cocuk_image
Karşılıksız yapılan yardımdır. Üyenin vakıf üyesi olduğu tarihten sonra çocuğunun engelli olması durumunda engelli çocuğu başına yardım yapılmaktadır. Engelli Çocuk Yardımı… >> Devamı <<
Afet Yardımı
afet_image
Karşılıksız yapılan bir yardımdır. Vakıf üyesinin yaşamında fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, üyenin normal yaşamını ve yaşamsal faaliyetlerini durdurarak… >> Devamı <<

Start typing and press Enter to search